Pankkipalvelut ja digiaika

Blue Finance Suomi rikkoi luottojen hintasääntelyä – markkinaoikeus määräsi kiellon

Markkinaoikeus on kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen mukaisesti kieltänyt luottoyhtiö Blue Finance Suomi Oy:tä 100000 euron sakon uhalla jatkamasta lainvastaista kuluttajaluottojen hinnoittelua. Kuluttaja-asiamies vei yhtiön markkinaoikeuteen helmikuussa 2022 luottojen hintasääntelyn rikkomisesta.

Blue Finance Suomi on tarjonnut kuluttajille laissa sallittua kalliimpia luottoja perimällä erillismaksua paperilaskutuksesta, luottohakemuksen nopeutetusta käsittelystä sekä niin sanotusta pikanostopalvelusta ja hetinostopalvelusta. Markkinaoikeuden mukaan nämä maksut ovat luottokustannuksia, joiden enimmäismäärästä säädetään laissa.

Blue Finance Suomen hinnoittelumallilla lain määräämä kustannuskatto on ylittynyt. Tästä seuraa, ettei luottosopimuksen tehneellä kuluttajalla ole velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan. Tämä pätee myös takautuvasti: jos kuluttaja on jo maksanut luottokustannuksia, nämä suoritukset on vähennettävä luoton pääomasta ja kuluttajalla on oikeus saada luoton pääoman määrän ylittävät suorituksensa takaisin.

Luottojen hintasääntelyn noudattamisessa on esiintynyt runsaasti ongelmia, ja kuluttaja-asiamies on selvittänyt niitä useamman luottoyhtiön kanssa. Blue Finance Suomi on ensimmäinen markkinaoikeuteen edennyt tapaus.

”Luoton kuluja ei voi kasvattaa naamioimalla luottosuhteen perusosia lisäpalveluiksi, joista voisi periä lain mukaisen kustannuskaton ylittävää lisähintaa. Markkinaoikeuden ratkaisu on tärkeä linjanveto, joka alan toimijoiden on syytä sisäistää”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamies on myös peräänkuuluttanut oikeusjärjestelmän uudistamista niin, että markkinaoikeus voisi yritykselle asetetun kiellon lisäksi määrätä myös kuluttajille maksettavista hyvityksistä.

”Odotamme tietysti yrityksen hyvittävän kaikille asiakkailleen lainvastaisesti perimänsä luottokustannukset, koska laki sitä yksiselitteisesti edellyttää. Juuri tällaisissa tapauksissa olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista, että markkinaoikeus voisi samassa prosessissa ratkaista myös kuluttajille kuuluvat hyvitykset”, toteaa Väänänen.

Hintasääntely määrittelee luottokustannusten enimmäismäärän 

Syyskuussa 2019 voimaan tulleen luottojen hintasääntelyn mukaan luoton kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle perittävää vuosittaista korkoa ei saa sopia 20 prosenttia suuremmaksi. Lisäksi luotosta perittävien muiden kustannusten päiväkohtainen määrä saa olla korkeintaan 0,01 prosenttia alkuperäisestä luoton määrästä tai luottorajasta. Muiden luottokustannusten määrä ei saa kuitenkaan missään tilanteessa ylittää 150 euroa vuodessa.

Luottokustannuksiin sisältyvät kaikki luotonantajan tiedossa olevat luottosuhteesta johtuvat kustannukset. Esimerkiksi luoton hakemisesta, luoton nostamisesta ja maksutietojen lähettämisestä veloitettavat maksut ovat luottokustannuksia riippumatta siitä, kuinka paljon aikaa tai minkälaista tapaa toimenpiteen suorittamiseen käytetään. Luottokustannusten ulkopuolelle rajautuvat vain täysin vapaaehtoisista lisäpalveluista perittävät maksut. Luottoa on tällöin tarjottava samoilla ehdoilla riippumatta siitä, solmiiko kuluttaja luottosopimuksen yhteydessä myös lisäpalvelua koskevan sopimuksen. Kuluttajan kanssa ei voi tehdä lisäpalvelusopimusta luottosuhteen perusasioista, vaan niistä on sovittava itse luottosopimuksessa.

Lisää aiheesta:
Kuluttaja-asiamies vie luottoyhtiö Blue Finance Suomi Oy:n markkinaoikeuteen luottojen hintasääntelyn rikkomisesta, tiedote 3.2.2022 

Edullinen laina verkosta

Jos sinulla on lainatarpeita – tee nopea ja maksuton lainavertailu netissä vaikka heti.

Vastaa