Pankkipalvelut ja digiaika

EU rakentamassa omaa digieuroa

EU ja EKP ovat ottaneet aktiivisen roolin digivaluutoista. Jos vielä 2020 EU tasolla keskusteltiin paljon siitä, mikä on EU:n asenne kryptovaluuttoja kohtaan ja lopulta päädyttiin pitämään niitä normaaleina finanssivälineinä, niin nyt viime viikolla EU tuli komerostaan ulos kertomalla, että se on aloittanut oman digieuro hankkeesensa aktiivisesti.

  • Digitaalisen euron tutkimusvaihe kestää kaksi vuotta.
  • Digitaalisen euron suunnittelu perustuu käyttäjämieltymyksiin sekä vähittäiskauppiailta ja välittäjiltä saatavaan tekniseen neuvontaan.
  • Esiselvityksissä ei ilmennyt teknisiä esteitä.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti tänään käynnistää digitaalista euroa koskevan hankkeen. Päätöksen jälkeen euroryhmän puheenjohtaja Paschal Donohoe kävi kokouksessa onnittelemassa EKP:n neuvostoa ja antoi hankkeelle täyden tukensa.

Mistä oikeasti on kyse?

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde kertoi hankkeen taustoista: ”Digitaalista euroa koskeva raporttimme julkaistiin yhdeksän kuukautta sitten. Sen jälkeen on tehty lisäselvityksiä ja kokeiluja sekä pyydetty palautetta yksityishenkilöiltä ja asiantuntijoilta. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Olemmekin päättäneet ottaa tärkeän askelen ja käynnistää digitaalista euroa koskevan hankkeen. Haluamme varmistaa, että ihmisille ja yrityksille on digiaikanakin tarjolla keskuspankkirahaa – eli rahaa sen turvallisimmassa muodossa.”

Nyt alkavan kaksivuotisen tutkimusvaiheen tavoitteena on löytää ratkaisuja digitaalisen euron suunnittelun ja jakelun keskeisimpiin haasteisiin. Digitaalisen euron tulisi paitsi palvella eurooppalaisten tarpeita myös auttaa ehkäisemään laitonta toimintaa, eikä sillä saisi olla kielteisiä vaikutuksia rahoitusvakauden eikä rahapolitiikan kannalta. Tutkimusvaiheen käynnistäminen ei vielä tarkoita, että digitaalinen euro olisi päätetty laskea liikkeeseen. Digitaalinen euro tulisi joka tapauksessa käteisrahan rinnalle – ei sen tilalle.

EKP:n johtokunnan jäsen ja digitaalista euroa käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Fabio Panetta korosti hankkeen yhteisöllisyyttä: ”Olemme hankkeen edetessä säännöllisesti yhteydessä Euroopan parlamenttiin ja EU:n muihin päätöksentekoelimiin ja kerromme työmme tuloksista. Aiomme pitää yhteyttä myös kansalaisiin, vähittäiskauppiaisiin ja maksupalvelualaan.”

Hankkeen tutkimusvaiheessa eurojärjestelmän asiantuntijat keskittyvät mahdollisten toiminnallisten ominaisuuksien suunnitteluun, joka lähtee käyttäjien tarpeista. Suunnittelussa on mukana fokusryhmiä, ja siinä kehitetään prototyyppejä ja hahmotellaan digitaalista euroa. Lisäksi tarkastellaan, millaisissa tilanteissa digitaalisen euron tulisi ensisijaisesti toimia riskittömänä, helppokäyttöisenä ja tehokkaana digitaalisen keskuspankkirahan muotona, niin kuin tavoitteena on.

Lähde: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.fi.html

Tavoitteena saada eurooppalainen markkinajohtaja omasta takaa

Digieuron on siis tarkoitus tulla eurooppalaiseksi kryptovaluutaksi tasaannuttamaan nykyisiä kryptomarkkinoita. Markkinoita joilla valuutat kuten bitcoin, ethereum ja vaikka litecoin ovat olleet niitä luomassa, ja uudet valtioiden kuten Kiina tai yritysten kuten Facebook omat valuutat ovat myös tulossa – miten euro pärjää tässä kilpailussa, vai luoko EU näiden tulevien vuosien aikana myös tälle markkinalle omat ”turva-aitansa”, ja miten ne toimivat täysin virtuaalisessa ympäristössä.

Euro – ympäristöystävällinen kryptovaluutta?

Tutkimusvaiheessa hyödynnetään EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien kuluneiden yhdeksän kuukauden aikana tekemää esiselvitystyötä, johon on osallistunut myös tiedeyhteisön ja yksityisen sektorin edustajia.

Kokeiluja tehtiin esiselvitystyön neljällä osa-alueella, jotka olivat digitaalisen euron edellyttämä tilikirjatekniikka, yksityisyyden ja rahanpesun torjunnan varmistaminen, liikkeessä olevien digitaalisten eurojen määrän rajoittaminen sekä loppukäyttäjien mahdollisuudet käyttää digitaalista euroa ilman internetyhteyttä ja kaikkien tarpeisiin soveltuvilla laitteilla. Yhdenkään suunnitteluvaihtoehdon kohdalla ei ilmennyt suurempia teknisiä esteitä.

Sekä eurojärjestelmän pikamaksupalvelun (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) että lohkoketjuteknologian kaltaisten vaihtoehtojen todettiin kykenevän käsittelemään yli 40 000 maksutapahtumaa sekunnissa. Selvitystyön perusteella olisi mahdollista rakentaa digitaalisen euron infrastruktuuri niin, että mukana olisi sekä keskitettyjä että hajautettuja elementtejä.

Esiselvitysten mukaan digitaalisen euron keskeinen infrastruktuuri pystyttäisiin joka tapauksessa rakentamaan ympäristöä säästäväksi: testatuissa rakenteissa kymmenientuhansien maksutapahtumien käsittely sekunnissa kulutti vain mitättömän vähän energiaa, mikä tekisi digitaalisesta eurosta ympäristöystävällisen vaihtoehdon bitcoiniin ja muihin kryptovaroihin verrattuna.

EU ja ympäristö

EU on monella taholla etenemässä ns. ympäristö edellä, ja siksi Suomessakin on lanseerattu käsite ”ilmastopaketti”. Tämä EU:n oman digivaluutan kehittäminen tuntuu sopivan yllättävän sopivasti tuohon ilmastopakettiin ja sen energia-ajatuksiin. Tullaanko eurooppalaisille myymään siis 2020-luvun lopulla ”vihreätä” digivaluuttaa?

Miksi digitaalinen euro?

Digitaalisella eurolla arjen maksuliikenne hoituisi nopeasti, helposti ja turvallisesti. Se tukisi Euroopan talouden digitalisaatiota ja edistäisi vähittäismaksualan innovaatioita. EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit selvittävät digitaalisen euron mukanaan tuomia etuja ja riskejä varmistaakseen, että raha vastaa vastedeskin eurooppalaisten tarpeita.

Digitaalisen euron edut

Digitaalisessa eurossa yhdistyisivät sähköisen maksuvälineen tehokkuus ja keskuspankkirahan turvallisuus. Siitä olisi erityistä hyötyä, jos käteistä ei enää haluttaisikaan käyttää. Oman digitaalisen rahan avulla myös vältettäisiin riippuvuus euroalueen ulkopuolella liikkeeseen lasketuista ja hallinnoiduista digitaalisista maksuvälineistä, jotka voisivat heikentää rahoitusvakautta ja rahataloudellista riippumattomuutta. Yksityisyydensuoja olisi etusijalla, jolloin digitaalinen euro tukisi luottamusta digitaalisen ajan maksutapoihin.

Miten digitaalinen euro sitten tulee suhtautumaan muihin markkinoilla oleviin kryptovaluuttoihin, vai onko digitaalinen euro todellinen askel reaalisen rahan loppumiselle – vaikka kaikessa EU materiaalissa vielä sanotaan, että digitaalinen euro tulee olemassa olevan rahan rinnalle, mutta onko tavoitteena kuitenkin käteisin rahan loppuun saattaminen? Digitaalinen euro mahdollistaa myös kansallisten pankkien lopettamisen ja yhteen keskuspankkiin siirtymisen.. aika scifi ajatus, mutta teoriatasolla toteutettavissa.

Alkuperäinen koontiartikkeli julkaistiiin www.uusibittivaluutta.fi sivustolla.


Muuta mielenkiintoista luettavaa muualta:
Onko tekoäly uhka vai mahdollisuus
Luontaistuotteet
Vetytalous
love island suomi 2023

Trackbacks & Pings

Vastaa