Pankkipalvelut ja digiaika

Perintövero: Kaikki mitä sinun pitää tietää

Perintövero on vero, joka peritään perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Veron suuruus riippuu perinnönsaajan ja vainajan sukulaissuhteesta, perinnön arvosta ja veroluokasta.

Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun pitää tietää perintöverosta:

 • Mikä on perintövero?
 • Miten perintöveroa lasketaan?
 • Perintöveroluokat
 • Veronalaiset ja verovapaat perinnöt
 • Perintöveron ilmoittaminen ja maksaminen
 • Perintöverolaskuri
 • Vinkkejä perintöveron minimointiin

Mikä on perintövero?

Perintövero on vero, joka peritään perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Veroa peritään Suomessa vain tietyissä tapauksissa. Verovelvollisuus riippuu perinnönsaajan ja vainajan sukulaissuhteesta sekä perinnön arvosta.

Miten perintöveroa lasketaan?

Perintöveron suuruus riippuu seuraavista tekijöistä:

 • Perinnönsaajan ja vainajan sukulaissuhde: Perintöveroluokkia on kolme, ja veroprosentti vaihtelee luokan mukaan.
 • Perinnön arvo: Vero lasketaan perinnön verotusarvon perusteella. Verotusarvo on yleensä alhaisempi kuin omaisuuden käypä arvo.
 • Mahdolliset vähennykset: Perinnöstä voi vähentää tiettyjä velkoja ja muita kuluja.

Perintöveroluokat

Perintöveroluokkia on kolme:

 • I veroluokka: Tähän luokkaan kuuluvat aviopuoliso, rintaperilliset (lapset, lapsenlapset jne.) ja ottolapset. Veroprosentti on 0-20%.
 • II veroluokka: Tähän luokkaan kuuluvat vanhemmat, isovanhemmat, sisarukset ja heidän jälkeläisensä. Veroprosentti on 10-30%.
 • III veroluokka: Tähän luokkaan kuuluvat muut kuin I ja II veroluokkaan kuuluvat. Veroprosentti on 30-40%.

Veronalaiset ja verovapaat perinnöt

Kaikki perinnöt eivät ole veronalaisia. Veronalaisia ovat mm. rahaa, arvopapereita, kiinteistöjä ja autoja. Verovapaita ovat mm. tavanomaiset koti-irtaimisto, hautauskulut ja tietyt vakuutukset.

Perintöveron ilmoittaminen ja maksaminen

Perinnönsaajan on tehtävä perintöveroilmoitus Verohallinnolle. Ilmoitus on tehtävä neljän kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Vero on maksettava kuuden kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Laskurit

Verohallinnolla on verkkosivustollaan perintöverolaskuri, jonka avulla voi arvioida perintöveron suuruuden.

Vinkkejä perintöveron minimointiin

Perintöveroa voi minimoida esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

 • Lahjoittaminen: Omaisuuden lahjoittaminen elinaikana voi pienentää perintöveroa.
 • Testamentti: Testamentilla voi ohjata omaisuuden verotehokkaammin.
 • Vakuutukset: Henkivakuutus voi kattaa perintöveron.

Yhteenveto

Perintövero on monimutkainen aihe. Tässä artikkelissa on kerrottu perintöverotuksen perusteista. Lisätietoa perintöverotuksesta löytyy Verohallinnon verkkosivustolta.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Vastaa