Pankkipalvelut ja digiaika

MIkä on luottoprofiili ja mihin kaikeen se vaikuttaa

Luottoprofiili tarkoittaa yksilön tai yrityksen luottohistoriaa ja nykyistä taloudellista tilannetta kuvaavaa kokonaisuutta. Se koostuu useista eri tekijöistä, kuten aiemmista lainoista,...