Pankkipalvelut ja digiaika

Pankkimaailma ja kiire – miten kiire vaikuttaa omaan arjen talouteen

Kiireellinen elämäntyyli voi vaikuttaa omaan arjen talouteen monella eri tavalla. Kiireinen elämäntyyli voi aiheuttaa stressiä ja heikentää kykyä tehdä harkittuja taloudellisia päätöksiä. Lisäksi kiire voi johtaa siihen, että oman talouden seuranta ja suunnittelu jäävät vähemmälle huomiolle, mikä voi vaikuttaa taloudelliseen hyvinvointiin pitkällä aikavälillä. Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Pankkimaailma on usein kiireistä ja jatkuvasti muuttuvaa, ja tämä voi vaikuttaa omaan talouteen monella eri tavalla. Esimerkiksi pankit voivat tarjota lyhytaikaisia kampanjoita tai muita tarjouksia, jotka houkuttelevat ottamaan lainoja tai muita rahoitustuotteita nopeasti. Tällaiset päätökset voi tehdä nopeasti ja kiireessä ilman asianmukaista harkintaa ja suunnittelua, mikä voi johtaa korkeisiin kustannuksiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Oman talouden paikkaaminen

Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinat ovat avanneet Suomelle laajemmat markkinat vientituotteille ja -palveluille. Tämä on edistänyt talouskasvua ja luonut työpaikkoja- mutta onko kaikki kuitenkaan niin ruusuista? EU:n rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat auttaneet rahoittamaan infrastruktuuri- ja kehityshankkeita Suomessa. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat saaneet tukea EU:lta alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomi on myös hyötynyt EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, kuten Horisontti 2020 ja sen jatkaja Horisontti Eurooppa. Näiden ohjelmien avulla suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja saada rahoitusta innovaatioihin.

Yritykset tarvitset välillä ulkopuolista apua

Konsultti yritykset ja konsultit tuottavat apua niiltä aloilta, millä yrittäjällä itsellään voi olla vaikeata, tai aika vain ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi apuayritykselle.fi sivusto kerää markkinointiin ja nimenomaan digimaailmaan liittyviä ongelmia yhteen, ja kenties tuottaa maksutta myös vastauksia joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Pienille ja keskisuurilla yrityksille vastaus saattaisi löytyä kumppanuusmainonnan parissa.

Kiire voi myös johtaa siihen, että jätämme huomioimatta taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi pankkien tarjoamat sijoitusvaihtoehdot voivat olla houkuttelevia, mutta ilman asianmukaista tutkimusta ja suunnittelua ne voivat olla riskialttiita.

On tärkeää muistaa, että oma talous on oma vastuu, ja että taloudelliset päätökset tulisi tehdä harkiten ja asianmukaista suunnittelua ja tutkimusta käyttäen. Vaikka kiireinen elämäntyyli voi aiheuttaa haasteita taloudenhoidossa, on tärkeää löytää aikaa ja voimavaroja oman talouden hallintaan. Budjetointi, säästäminen ja velkojen hallinta ovat tärkeitä työkaluja taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, ja niiden käyttöön kannattaa panostaa riippumatta siitä, kuinka kiireinen elämäntyyli on.

Vastaa